Voorwaarden Yogilo Valkenburg aan de Geul

Betaling: Je betaalt voor de hele maand vooruit. Op elke 1ste les van de maand dient het lesgeld overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL43ASNB0942421736 t.n.v. Yogilo, Maastricht.
Vakanties: Ook vakanties van Yogilo zijn in de bedragen inbegrepen. Vakanties van Yogilo worden dus doorbetaald. De tarieven zijn tot stand gekomen door het gemiddelde te nemen van soms 3 x, dan weer 4 of 5 x per maand yogales. Dit is een eerlijke middenweg, voor jou en voor mij. Tarieven zijn inclusief BTW.
Afwezigheid: Je betaalt de hele maand, dus ook wanneer je afwezig bent. Je mag je de gemiste les inhalen.
Inhaallessen: Gemiste lessen kunnen ingehaald worden. Wel graag even doorgeven wanneer je de les wilt inhalen in verband met de planning.
Opzeggen: Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen doe je voor de 1ste van de maand. Er kan geen lesgeld teruggeven worden.
♥ 
Tijdelijk stopzetten: het is niet mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten. Er geldt ten alle tijden een opzegtermijn van één maand.
Lesuitval: Yogilo houdt zich het recht voor om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de les te laten vervallen.
Eigen risico: yoga doe je op eigen risico. Luister goed naar de instructies van de docente en respecteer ten alle tijden je eigen grenzen. Yogilo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of materiële schade die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met deelname aan de lessen.
Gezondheidsklachten: yoga is geen therapie maar kan zeker helpen bij het verlichten van lichamelijke en geestelijke ongemakken. Ga bij gezondheidsklachten altijd eerst naar een huisarts of therapeut. Ook vind ik het prettig wanneer je me voor de les informeert over een blessure, ander ongemak, of zwangerschap, dan kan ik hier rekening mee houden en je aanpassingen aanreiken.